Αρχική Σελίδα / Σ.Κ.Ε
Print this page
Σ.Κ.Ε

Το Νοέμβριο του 2005 λειτούργησε στην κοιλάδα Κούρη-Ξυλούρικου ένας νέος αναβαθμισμένος φορέας κοινωνικής φροντίδας , ο οποίος απευθυνόταν στις 12 κοινότητες της κοιλάδας Κούρη-Ξυλούρικου ( Άλασσα, Απαισιά, Κορφή , Λιμνάτι, Καπηλειό, Άγ. Μάμας, Τριμίκλινη, Λάνια, Δωρός, Μονάγρι, Άγ.Γεώργιος και Συλίκου.) Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου όπως είχε ονομαστεί ήταν μετεξέλιξη τριών άλλων μικρών ΣΚΕ της Απαισιάς, της Άλασσας και του Λιμνατίου. Τα Κοινοτικά Συμβούλια των 12 κοινοτήτων αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν ένα νέο αναβαθμισμένο φορέα κοινωνικής φροντίδας εντός της γεωγραφικής τους επικράτειας. Με την σύμπραξη τους ίδρυσαν το Σ.Κ.Ε του Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου, με προσφερόμενη έδρα την κοινότητα Λιμνατίου, όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα.

Η κοινότητα Λιμνατίου είναι μια κοινότητα ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα κοινωνικής προσφοράς. Από την πρώτη στιγμή της ιδέας σύμπραξης και ίδρυσης του φορέα αυτού, στήριξε και στηρίζει έμπρακτα το έργο του ΣΚΕ, προσφέροντας εθελοντικά την βοήθεια της, όποτε το Σ.Κ.Ε τη χρειαστεί.(π.χ.σε διάφορες εκδηλώσεις οι γυναίκες και άντρες ενώνουν τις δυνάμεις τους και συμβάλλουν στη στήριξη του έργου αυτού σε όποια κοινότητα και είναι κ .α)

Το Σ.Κ.Ε Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου είναι ένας εθελοντικός φορέας κοινοτικής φροντίδας που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υποστήριξης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών της τοπικής κοινωνίας. Έχει ως απώτερο σκοπό του την αποκέντρωση των κοινωνικών υπηρεσιών μέσα από προγράμματα-δράσεις κοινοτικής ωφέλειας. Δράσεις ευέλικτες που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων, οι οποίοι δεν είναι απλώς αποδέκτες, αλλά αρωγοί στην αναπτυξιακή διαδικασία και στη χάραξη κοινωνικών πολιτικών.

Εφαρμόζει παραγωγικά προγράμματα τα οποία προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες προς όλες τις πληθυσμιακές ομάδες (γονείς , παιδιά, έφηβους, νέους, οικογένειες και ηλικιωμένους):


Υπηρεσίες όπως:

Η κατ ΄οίκον διανομή φαγητού, η οποία λειτουργεί πέντε φορές την εβδομάδα. Η προετοιμασία του φαγητού γίνεται στο κτίριο που στεγάζεται το Σ.Κ.Ε και στη συνέχεια διανέμεται με το αυτοκίνητο της υπηρεσίας στα μέλη του προγράμματος, προς όλες τις κοινότητες του Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου. Από το πρόγραμμα αυτό εξυπηρετούνται περίπου 50 άτομα μηνιαίως.

• Η κατ ΄οίκον φροντίδα , λειτουργεί ανάλογα με τις ανάγκες και τη διάρκεια ωρών που προσφέρονται στο λήπτη δημόσιου βοηθήματος. Από το πρόγραμμα αυτό εξυπηρετούνται 5 οικογένειες που είναι λήπτες δημοσίου βοηθήματος, ενώ παράλληλα υπάρχουν αρκετές οικογένειες που έχουν κατ΄ οίκον φροντίδα από ιδιωτικό φροντιστή ( δηλ. ο/η φροντιστής/τρια είναι δικής τους επιλογής) και επιβλέπονται.

Βρεφοπαιδοκομικός σταθμός, ξεκίνησε την λειτουργία του στα μέσα Σεπτεμβρίου 2008, στεγάζεται στην κοινότητα Άλασσας και απευθύνεται σε παιδιά από 0 μέχρι 5 ετών. Στόχος του σταθμού είναι μέσα από την παροχή φροντίδας, την υγιή απασχόληση και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών να στηρίξει την οικογένεια της υπαίθρου, διευκολύνοντας εργαζόμενους γονείς και ενθαρρύνοντας την ένταξη, επανένταξη και παραμονή της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε νέες οικογένειες να παραμένουν στα χωριά τους, με παροχές άμεσων υπηρεσιών ίσων ευκαιριών με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Από το πρόγραμμα αυτό εξυπηρετήθηκαν κατά το 2009 10 παιδιά, ενώ έχει προοπτικές αύξησης των παιδιών με την νέα χρονιά 2010.

Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Γυναικών, ένα πρόγραμμα που έχει επιχορηγηθεί από το «Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης» και ξεκίνησε από τον Ιούνιο 2008 μια σειρά βιωματικών εργαστηρίων, διαλέξεων και άλλων δραστηριοτήτων/εκδηλώσεων που στόχο είχαν την ευαισθητοποίηση, τον προβληματισμό και την ενεργοποίηση των κατοίκων της περιοχής για αντιμετώπιση και τον καλύτερο χειρισμό μέσα από καλές πρακτικές θέματων όπως: οι σχέσεις ζευγαριών, οι σχέσεις γονιών παιδιών, η αυτοβελτίωση, η αυτοεικόνα, η διαχείριση του άγχους, η σεξουαλική ζωή, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, την επαγγελματική ζωή κ.α. Από το αυτό πρόγραμμα αυτό επωφελήθηκαν περισσότερες από 100 γυναίκες από τις κοινότητες. Το πρόγραμμα αυτό αν και ήταν έκτακτο κατά διαστήματα συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια, εργαστήρια γύρω από τα πιο πάνω και άλλα κοινωνικά θέματα μέχρι σήμερα.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Σ.Κ.Ε κατάφεραν να εξασφαλίσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, δίνοντας τους το κίνητρο και τα μέσα για να παραμένουν στα χωριά και στα σπίτια τους (χωρίς τον φόβο του κοινωνικού αποκλεισμού και της ιδρυματοποίησης). Επίσης οι υπηρεσίες αυτές ανακούφισαν την οικογένεια από τις πολλαπλές ευθύνες και το δίλημμα εργασίας ή οικογενειακής ζωής.

Πέρα της παροχής των πιο πάνω κοινωνικών υπηρεσιών το Σ.Κ.Ε πέτυχε :

• Να ευαισθητοποιήσει και να εμπλέξει εθελοντές των 12 κοινοτήτων στη λήψη συλλογικών αποφάσεων σε θέματα κοινωνικού περιεχομένου (π.χ. συμμετέχοντας στις αποφάσεις και δράσεις του Σ.Κ.Ε)

• Να αξιοποιήσει πηγές και πόρους μέσα από τις κοινότητες του, (π.χ. εργασιακό προσωπικό, οικονομικούς αλλά και υλικούς πόρους από όλες τις κοινότητες).

• Να αξιοποιήσει προγράμματα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) που απευθύνονται στο αδρανές γυναικείο δυναμικό. Δίνοντας την ευκαιρία σε γυναίκες να εργαστούν στην κοινότητα τους, έστω προσωρινά, αλλά αποκτώντας εργασιακή πείρα (π.χ. στο Σ.Κ.Ε είχαν εργαστεί για 4 μήνες γυναίκες, στη θέση βοηθού μαγείρισσας).

• Να διαπραγματευθεί με κρατικές υπηρεσίες και να διεκδικήσει πόρους και προγράμματα, (π.χ. η συνεργασία του Σ.Κ.Ε με τις υπηρεσίες γραφείου ευημερίας).

• Να διοργανώνει συχνές ψυχαγωγικές δραστηριότητες που απευθύνονται προς όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, (π.χ. ψυχαγωγικές εκδρομές, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις)

• Να διαφωτίζει τους κατοίκους για τις υπάρχουσες υπηρεσίες, για τα δικαιώματα τους και την διαδικασία που χρειάζεται για την εξασφάλιση τους. Διασυνδέοντας τους με κρατικές και άλλες υπηρεσίες όπου χρειάζεται.

• Να διοργανώνει δραστηριότητες που στόχο έχουν την πρόληψη προβλημάτων υγείας, (π.χ. διοργάνωση Τεστ Οστεοπόρωσης με συμμετοχή ατόμων από όλες τις κοινότητες)

• Να βρίσκεται σε συνεχή και άμεση επικοινωνία με τους κατοίκους των 12 κοινοτήτων, βοηθώντας στην αναγνώριση των κοινοτικών αναγκών και ελλείψεων που υπάρχουν, αλλά και στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων, λύσεων σχεδιασμένων από τους ίδιους τους κατοίκους για τις δικές τους ανάγκες .

Για τους πιο πάνω σκοπούς και στόχους, εκτός από τους διάφορους εθελοντές που βρίσκονται καθημερινά ως αρωγοί δράσης των παρεμβάσεων κοινωνικής φροντίδας, το Σ.Κ.Ε έχει στελεχώσει έμμισθο προσωπικό, που αποτελείται από μια υπεύθυνη λειτουργό (συντονίστρια προγραμμάτων/κοινωνική λειτουργός) μια μαγείρισσα, μια διανομέα φαγητού, τις φροντίστριες, καθώς και μια νηπιαγωγό και μια βρεφοκόμο για το Βρεφοπαιδοκομικό σταθμό. Ενώ παράλληλα η οργάνωση μας εργάζεται κατά διαστήματα και με διάφορους εξωτερικούς συνεργάτες (ειδικευμένους σε κοινωνικά και άλλα θέματα).

Η δραστηριοποίηση του Σ.Κ.Ε στόχο έχει τη συνεχή αναβάθμιση και ανάπτυξη των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του, προλαμβάνοντας στο άμεσο περιβάλλον τους τα κοινωνικά προβλήματα και στηρίζοντας αποτελεσματικά την κυπριακή οικογένεια.

 

ΒΙΝΤΕΟ
 
 
3D
 
 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
 

 

Designed & Developed by NETinfo Plc