Αρχική Σελίδα / Ανακοινώσεις / Τρέχουσες
Print this page
Τρέχουσες

06/11/2019
Δημιουργία «Ομίλου Γυναικών» του Κοινοτικού Συμβουλίου

Με την παρούσα ανακοίνωση σας ενημερώνουμε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιμνατίου, έπειτα από αίτημα γυναικών της κοινότητας, αποφάσισε τη δημιουργία «Ομίλου Γυναικών» του Κοινοτικού Συμβουλίου. Ο ρόλος του ομίλου θα είναι καθαρά εθελοντικός και συμβουλευτικός και θα μπορεί να εισηγείται την διοργάνωση διάφορων πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και άλλων εκδηλώσεων, να εισηγείται την εκτέλεση διαφόρων αναπτυξιακών και άλλων έργων προς το Συμβούλιο εφόσον θα μπορούν να υλοποιηθούν από τον προϋπολογισμό της κοινότητας με σκοπό την ευημερία και πρόοδο των κατοίκων της κοινότητας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους καθώς και την ανάπτυξη της κοινότητας.

Η πρώτη συνάντηση του ομίλου στην οποία θα εκλεγεί η διοικούσα επιτροπή του ομίλου θα πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου 2019 στο Πολιτιστικό – Πολυδύναμο Κέντρο Λιμνατίου και ώρα 3.00μ.μ. Ευπρόσδεκτες όσες επιθυμούν να συμμετέχουν στον όμιλο.

ΒΙΝΤΕΟ
 
 
3D
 
 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
 

 

Designed & Developed by NETinfo Plc