10/02/2020
15η Γιορτή Ανθισμένης Αμυγδαλιάς στο Λιμνάτι 16/2/2020